Program Hakkında

PROGRAM PROFİLİ

Ekonomi ve Finans bölümü kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, ekonomi ve finans eğitimi ile donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlar.  Bölüm, hiyerarşik yapı olarak Fakülte Dekanlığı’na ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Bölüm kararlarının ilgili olanları Dekanlık ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; Merkez Bankası, SPK, DPT, Sanayi bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bankacılık ve Finans Sektörü başta olmak üzere Bakanlık’lara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. Ekonomi ve Finans bölümü sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümde teşvik destekli projeler yürütülebilmektedir. Bölümce, gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile entelektüel bilim dünyasına ve yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yaratmaktadır.

Akademik Personel
AKTS Bilgi Paketi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yukarı Çık